Pokličite nas: +386 7 30 84 450

Pridobitev sofinanciranja

Pridobitev sofinanciranja investicije družbe Solis Timber d. o. o.

Pridobitev sofinanciranja investicije družbe Solis Timber d.o.o.

NAZIV PROJEKTA:

Investicija v skobelno sortirno linijo in vzpostavitev proizvodnje konstrukcijskega lesa ter dozidava obstoječega proizvodnega obrata

SKRAJŠAN NAZIV PROJEKTA: 

Strong&Solid

OPIS INVESTICIJE:

Projekt zajema izvedbo prizidave objektov v JV delu industrijske cone Straža za povečanje kapacitet proizvodnje, skobeljno sortirno linijo, linijo za dolžinsko spajanje elementov in odsesovalni sistem.

NAMEN IN CILJ INVESTICIJE:

Ključni cilji investicije so povečanje proizvodnih zmogljivosti in uvedba novih izdelkov.

Povečanje obstoječih proizvodnih zmogljivosti bomo dosegli z:

S tem bo možna uvedba novega izdelka v prodajni asortima v segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu:

Z investicijo se bodo povečale kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa s trenutno najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki. 

Namen investicije je izkoristiti razvojni potencial strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. 

FINANČNA PODPORA: 

Družba je prejela sklep Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, 16. 2. 2023, za odobritev sofinanciranja projekta *Strong&Solid*, s katerim ji je bilo dodeljeno sofinanciranje predmetne investicije v višini do 3.435.960,90 EUR:

www.eu-skladi.si


sofinanciranje-logotipi.jpg